بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 164,508,879,944 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,645,088 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,645,088 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,650,113 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,000

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بازنشستگی آرمان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

ضامن سودآوری:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كوچكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

نمودار‌ها